0 252 358 50 23 [email protected]

Yetkinliklerimiz

Z-Etüd Mühendislik Hizmetleri, 2006 yılında Muğla ili Bodrum ilçesinde kuruldu. Türkiye genelinde Müşavirlik ve Saha Etüd Hizmetleri sunan Jeolojik-Jeoteknik Etüd firmasıyız.

Müşterilerimiz arasında enerji şirketleri, yerel ve ulusal çapta faaliyet gösteren müteahhitler, turizm yatırımcıları, yerel yönetimler ve devlet kuruluşları ile kişisel yatırımcılar bulunmaktadır.

Saha araştırması; jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve zemin parametrelerini belirlemek için herhangi bir sahanın önceki kullanımlarıyla birlikte herhangi bir inşaat projesinin ön tasarımının önemli bir parçası olarak kabul edilebilir. Hem güvenli ve verimli hem de ekonomik gelişme için esastır.

Kaliteli ve objektif teknik danışmanlık yaptığımız işler:

  • Değerlendirme: Topografik araştırmalar, Hizmet Araştırmaları ve Haritalama, Risk Değerlendirmeleri, Ofis Çalışmaları, Temel Etki Değerlendirmeleri, Maden Çalışmaları da dahil olmak üzere ön planlama ve satın alma öncesi saha değerlendirmeleri ve denetimleri.
  • Tasarım: Kapsamlı jeolojik ve jeoteknik danışmanlık, arazi ve yeraltı su sahalarının etkin şekilde karakterizasyonunu sağlamak için saha araştırmaları.
  • Araştırma: Sahanın jeolojik ve jeoteknik parametrelerinin belirlenmesi ve projede doğru değerlerin kullanılması amacıyla kapsamlı saha sondajları, numune alımı, laboratuvar analizleri, jeofizik analizler ile araştırılması.
  • İyileştirme: Çökme, toprak kayması, heyelan, madencilik, kil büzülme problemleri, zemin taşıma gücü problemleri, şev stabilitesi projeleri.
  • Doğrulama: Projenin hedeflerini düzenleyici ve denetleyici kurumların onayına uygun olmasını sağlamak için sertifikasyon ve doğrulama raporları ile birlikte, iyileştirme çalışmaları için planların yönetimi ve denetimi.