0 252 358 50 23 [email protected]

Hakkımızda

Z-Etüd Mühendislik Hizmetleri, Muğla ili, Bodrum ilçesinde 2006 yılında Jeoloji Mühendisi Zeynep AYDIN tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren geniş bir müşteri tabanına sahip Danışmanlık, Müteahhitlik, Saha ve Zemin Etüd hizmetleri sunan Jeolojik ve Jeoteknik Zemin Etüd firmasıdır.

Z-Etüd Mühendislik Hizmetleri, jeolojik saha araştırmasının tüm yönlerini üstlenerek; ilk fizibilite / ön alım değerlendirmesinden, 1. aşama masa başı çalışma ve etki değerlendirmesine, zemin etüdünden, arazi testlerine, saha içi çalışma sonrası izleme ve örnekleme, laboratuvar testleri,  arazi risk değerlendirmesi, jeolojik, jeoteknik ve jeofiziksel analizlerle raporlanmasına kadar olan tüm aşamaları yerine getirir.

Kapsamlı Zemin Etüd Hizmeti

Basit deneme sondaj araştırmalarından, daha gelişmiş sondaj ve yerinde test yöntemlerine kadar kapsamlı ve çok yönlü bir zemin araştırması hizmeti sunuyoruz. Profesyonel saha ekiplerimiz ile hem karada hem de su üzerinde zor erişim bölgelerinde proje çözümleriniz için hizmet vermekteyiz. Ekipmanlarımızın ve vasıflı personelimizin münhasır kullanımı, her projeyi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarlamamızı, etkin bir şekilde yönetmemizi ve uyarlamamızı ve değişen saha koşullarına hızla tepki vermemizi sağlar. Bu esneklik, risklerin derhal etkin bir şekilde tanımlanmasını ve böylece tehlikenin en aza indirgenmesine yardımcı olur.

Teknik Tavsiye ve Pratik Çözümler

Son 13 yılda tamamladığımız projelerle, özellikle Bodrum yarımadasının jeolojik, jeoteknik ve zemin mühendisliği ile ilgili kapsamlı teknik bilgiler biriktirdik. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak ve temel konuların gelişimi bağlamında, oynadığı rolü önemseyerek çözüm odaklı, teknik danışmanlık ve pratik çözümler sunmaktayız. Başarımızın ölçüsü, yaptığımız işte kaliteyi önemsemek, projelerimizi zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak, başarımızın bir ölçüsü olup, mükemmel güvenlik sicilimiz, tüm sektörlerde yüksek müşteri memnuniyeti seviyemiz ve işimizin yüksek başarı oranı ile kanıtlanabilir.

Deneyim

Z-Etüd Mühendislik Hizmetleri, bünyesinde en geniş kapsamlı proje gereksinimlerini karşılayacak tüm kaynaklara sahiptir. Jeolojik ve jeoteknik uzmanlığı ile zemin sorunlarına entegre çözümler sağlar.

Müşteri Katılımı

En iyi çözüm, hedeflerin eşleştirilmesiyle elde edilir. Projenin olası tehlikelerin araştırılmasında, müşteri teması kilit unsurdur ve her projede sorumlu mühendis, uygun olan her aşamada müşteriyle iletişim halindedir.

Müşteri Memnuniyeti

Yaptığımız işte kalitenin önemini kabul ediyor ve ilgili bilgileri, ilk kez, zamanında ve bütçe dahilinde sağlamak için sürekli çalışıyoruz. Yaklaşımımızın başarısının bir ölçüsü, mükemmel güvenlik sicilimiz, tüm sektörlerde yüksek müşteri memnuniyeti seviyemiz ve kalitemizin göstergesi olan işimizin yüksek başarı oranı ile kanıtlanabilir.

Yetkinlik

Müşterilerimiz arasında enerji şirketleri, yerel ve ulusal çapta faaliyet gösteren müteahhitler, turizm yatırımcıları, yerel yönetimler ve devlet kuruluşları ile kişisel yatırımcılar bulunmaktadır.

Saha araştırması; jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve zemin parametrelerini belirlemek için herhangi bir sahanın önceki kullanımlarıyla birlikte herhangi bir inşaat projesinin ön tasarımının önemli bir parçası olarak kabul edilebilir. Hem güvenli ve verimli hem de ekonomik gelişme için esastır.

Kaliteli ve objektif teknik danışmanlık yaptığımız işler:

  • Değerlendirme: Topografik araştırmalar, Hizmet Araştırmaları ve Haritalama, Risk Değerlendirmeleri, Ofis Çalışmaları, Temel Etki Değerlendirmeleri, Maden Çalışmaları da dahil olmak üzere ön planlama ve satın alma öncesi saha değerlendirmeleri ve denetimleri.
  • Tasarım: Kapsamlı jeolojik ve jeoteknik danışmanlık, arazi ve yeraltı su sahalarının etkin şekilde karakterizasyonunu sağlamak için saha araştırmaları.
  • Araştırma: Sahanın jeolojik ve jeoteknik parametrelerinin belirlenmesi ve projede doğru değerlerin kullanılması amacıyla kapsamlı saha sondajları, numune alımı, laboratuvar analizleri, jeofizik analizler ile araştırılması.
  • İyileştirme: Çökme, toprak kayması, heyelan, madencilik, kil büzülme problemleri, zemin taşıma gücü problemleri, şev stabilitesi projeleri.
  • Doğrulama: Projenin hedeflerini düzenleyici ve denetleyici kurumların onayına uygun olmasını sağlamak için sertifikasyon ve doğrulama raporları ile birlikte, iyileştirme çalışmaları için planların yönetimi ve denetimi.

Bize Ulaşın!

Z-Etüd Mühendislik Hizmetleri

Cumhuriyet Caddesi No:16/3

Ortakent-Bodrum/Muğla - Türkiye