0 252 358 50 23 [email protected]

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Saha araştırmalarında, ilk fizibilite değerlendirmesinden, 1. aşama masa başı çalışma etki değerlendirmesine, zemin etüdünden, yerinde teste, saha içi çalışma sonrası izleme ve örneklemeden, laboratuvar testlerine,  kapsamlı jeolojik ve jeoteknik analizler ve raporlanması gibi jeolojik projelerin birçok adımında hizmet vermekteyiz. Özetleyecek olursak;

 

  • Zemin ve Saha Etüd Hizmetleri
  • Jeoteknik Laboratuvar Hizmetleri
  • Zemin Mühendisliği
  • İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Zemin Etüd Raporu
  • Zemin İyileştirme Çalışmaları
  • Yeraltı Suyu Arama ve Hidrojeolojik Etüd Çalışmaları
  • Jeotermal Saha Ruhsatları ve İşletme Faaliyet Raporları

Zemin ve Saha Etüt Hizmetleri

Basit deneme çukurundan daha gelişmiş delme ve yerinde test yöntemlerine kadar kapsamlı ve çok yönlü bir zemin ve saha araştırma tekniği yelpazesi sunuyoruz.

Detaylı Bilgi

Zemin Mühendisliği

Detaylı Bilgi

Jeotermal Saha Ruhsatları ve İşletme Faaliyet Raporları

Jeoteknik Laboratuvar Hizmeti